Οριστικά Αποτελέσματα Υποψηφίων ΠΤΠΕ (Νέος Κύκλος) για θέσεις Πρακτικής Άσκησης 2021-2022

Αγαπητοί/ές Φοιτητές/τριες,

Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής ενστάσεων ο Πίνακας των επιτυχόντων (με Αριθμό Πρωτοκόλλου Αίτησης) για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως παρουσιάζεται στο Πρακτικό των Αποτελεσμάτων της Επιτροπής Αξιολόγησης του Τμήματος υπ’ αριθμ. 6975/8-4-2022, παραμένει ως έχει.

Την ανακοίνωση θα την βρείτε εδώ

Για όλους τους φοιτητές του Τμήματος που βρίσκονται στη λίστα με τους επιτυχόντες, η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής «Αίτησης Εγγραφής» στο pa.uth.gr και η αποστολή των δικαιολογητικών στο email praktiki.ece@uth.gr, ανεξαρτήτως διαστήματος διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης, ορίζεται από 15 Απριλίου έως 10 Μαϊου.

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής «Καρτέλας Πρακτικής» (δήλωση φορέα) στο pa.uth.gr, με κωδικό θέσης από τον Άτλα, ορίζεται ανάλογα το διάστημα διεξαγωγής της Πρακτικής ως εξής:

Διάστημα Ιούνιος-Ιούλιοςαπό 15 Απριλίου έως 10 Μαϊου

Διάστημα Ιούλιος-Αύγουστος(ή Σεπτέμβρης αν ο φορέας είναι κλειστός τον Αύγουστο) :  από 15 Απριλίου έως 31 Μαΐου

Διάστημα Αύγουστος-Σεπτέμβρης ή Σεπτέμβρης-Οκτώβρης:  από 15 Απριλίου έως 31 Μαΐου

Παρακαλούμε θερμά, για την ομαλή ροή των διαδικασιών, να υποβάλετε τις ηλεκτρονικές φόρμες εμπρόθεσμα και να μην αφήνετε τις εκκρεμότητες σας στην εκπνοή της εκάστοτε προθεσμίας.

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τη διαδικασία που περιγράφεται εδώ.