Προσωρινά Αποτελέσματα υποψηφίων ΤΕΦΑΑ για θέσεις Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης 2021-2022

Αγαπητοί/τες φοιτητές/τριες,

Στο ακόλουθο αρχείο θα εντοπίσετε τη λίστα με τα αποτελέσματα κατάταξης των φοιτητών και φοιτητριών Β΄Κύκλου, που μπορούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση (ΜΚ2020) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Η πρακτική των ωφελούμενων φοιτητών και φοιτητριών (με Αριθμό Φοιτητικού Μητρώου) αφορά θέσεις του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, που πληρούν τις προϋποθέσεις θεσμοθέτησης του ΤΕΦΑΑ.
Τα δίμηνα που μπορείτε να πραγματοποιήσετε την πρακτική σας άσκηση είναι τα ακόλουθα: Ιούνιο- Ιούλιο, Ιούλιο-Αύγουστο.

Όπως ήδη έχει βγει σχετική ανακοίνωση, έως 30 Απριλίου θα πρέπει να κάνετε τα εξής:
1.Να στείλετε ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά σας στο email: praktiki.pe@uth.gr με όνομα κάθε αρχείου, το ονοματεπώνυμό σας και τι περιλαμβάνει το αρχείο π.χ. Επίθετό σας_ΑΜΚΑ, Επίθετό σας_Ταυτότητα. Επίσης στο ίδιο email θα πρέπει να δηλώσετε το δίμηνο στο οποίο θέλετε να πραγματοποιήσετε την πρακτική σας.(Ιούνιο-Ιούλιο ή Ιούλιο–Αύγουστο)
2.Να υποβάλλετε ηλεκτρονικά Αίτηση Εγγραφής.
3.Μετά από επικοινωνία με το φορέα στον οποίο θα πραγματοποιήσετε την πρακτική σας, να υποβάλλετε ηλεκτρονικά Καρτέλα Πρακτικής. Ο φορέας στον οποίο θα κάνετε πρακτική θα πρέπει α) Να είναι εγγεγραμμένος ή να κάνει εγγραφή στον ΑΤΛΑ, να ανοίξει και να δημοσιεύσει θέση (ο φορέας για την διαδικασία αυτή μπορεί να ενημερωθεί από τα γραφεία του ΑΤΛΑ στο 2152157860) και β)Να μπορεί να σας δώσει όταν σας ζητηθεί, την έναρξη και τη λήξη ΕΡΓΑΝΗ.

Αναλυτικά, η διαδικασία των παραπάνω βημάτων υπάρχει στην παρουσίαση που σας έγινε και μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου, με τίτλο: Οδηγίες πρακτικής Άσκησης για φοιτητές: http://www.pe.uth.gr/index.php/spoudes/proptyxiakes-spoudes/praktiki-askisi

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την πρακτική άσκηση μπορείτε να επικοινωνείτε με το γραφείο πρακτικής άσκησης στο email: praktiki.pe@uth.gr και στο τηλέφωνο 24310-47058.
Καλό Πάσχα!
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. ΤΕΦΑΑ 2021-2022 (Β)