Προσωρινά Αποτελέσματα υποψηφίων ΤΠΕΒ για θέσεις Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης 2021-2022

Αγαπητοί/τες φοιτητές/τριες,

Στα συνημμένα αρχεία θα εντοπίσετε τη λίστα των ωφελούμενων για θέσεις του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, που πληρούν τις προϋποθέσεις θεσμοθέτησης του Τμήματος Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική και υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης.

Με το πέρας των ενστάσεων και έως την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022 χρειάζεται να κάνετε τα ακόλουθα:
1) να στείλετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο email praktiki.dib@uth.gr με όνομα κάθε αρχείου, το ονοματεπώνυμό σας και τι περιλαμβάνει το αρχείο π.χ. Επίθετό σας_ΑΜΚΑ, Επίθετό σας_Ταυτότητα.
2) να υποβάλλεται ηλεκτρονικά Αίτηση Εγγραφής (ΠΡΟΣΟΧΗ: στην Αίτηση Εγγραφής να συμπληρωθεί email επικοινωνίας το email που χρησιμοποιείται περισσότερο και όχι απαραίτητα του πανεπιστημίου αν αυτό (του πανεπιστημίου) δεν το χρησιμοποιείται συχνά και η Αίτηση να συμπληρωθεί με κεφαλαία)
3) να υποβάλλεται ηλεκτρονικά Καρτέλα Πρακτικής, αυτό για να γίνει θα πρέπει πρώτα να έχετε επικοινωνήσει με το φορέα σας.

Σύντομες οδηγίες για την Καρτέλα Πρακτικής: αφού βρείτε φορέα, θα πρέπει ο φορέας σας να επικοινωνήσει με τα γραφεία του ΑΤΛΑ στο 2152157860 και να ρωτήσει:
1. Πως κάνει εγγραφή στον ΑΤΛΑ, αν δεν είναι εγγεγραμμένος
2. Πως ανοίγει θέση και
3. Πως δημοσιεύει θέση. Με την ολοκλήρωση και του 3ου βήματος (δημοσίευση θέσης), ο φορέας παίρνει έναν κωδικό τον οποίο σας γνωστοποιεί και αυτόν τον κωδικό τον συμπληρώνετε στην καρτέλα πρακτικής.

Ο φορέας σας θα πρέπει επίσης να μπορεί όταν του ζητηθεί (όχι τώρα) να σας δώσει την Έναρξη και τη Λήξη σας στο ΕΡΓΑΝΗ.

Παρακάτω θα βρείτε και την ενημερωτική παρουσίαση που σας έγινε με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Για οποιαδήποτε απορία-πληροφορία σχετικά με την Πρακτική Άσκηση μπορείτε να επικοινωνείτε στο ίδιο email: praktiki.dib@uth.gr και στο τηλ. 24310-47058.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. ΤΠΕΒ 2021-2022