ΤΟΕ – Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανοίγουν για δεύτερο κύκλο

Αγαπητοί φοιτητές/τριες

Έπειτα από αίτημα φοιτητών/τριών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών για να ανοίξουν ξανά οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση του ακαδ. έτους 2021-2022 και  εφόσον υπάρχουν επιπλέον  δώδεκα (12)   θέσεις στο Ίδρυμα,  οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση του Τμήματος  ανοίγουν  για δεύτερο κύκλο. Όσοι/ες ενδιαφέρονται επομένως μπορούν να υποβάλουν  αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τις επόμενες  πέντε (5) ημέρες- από 6 Μαΐου και ώρα 9:00, έως Τρίτη 10 Μαΐου  και ώρα 14:00 με είσοδο στο pa.uth.gr.

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε από εδώ την παρουσίαση, με όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις και οδηγίες συμμετοχής, όπως παρουσιάστηκε στη σχετική εκδήλωση ενημέρωσης που πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα σας.

Με τη λήξη της προθεσμίας θα ακολουθήσει η μοριοδότηση των υποψηφίων και  μετά την ανακοίνωση των  προσωρινών και έπειτα οριστικών αποτελεσμάτων στην Ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και του Τμήματος, οι επιτυχόντες του 2ου κύκλου  οφείλουν να ολοκληρώσουν τα Στάδια 4,5 και 7 μέχρι Δευτέρα 30 Μαΐου (24.00)*

Στάδιο 4: Ηλεκτρονική «Αίτησης Εγγραφής» στο pa.uth.gr
Στάδιο 5 : Αποστολή των δικαιολογητικών στο email praktiki.econ@uth.gr
Στάδιο 7: Υποβολής της ηλεκτρονικής «Καρτέλας Πρακτικής» (δήλωση φορέα) στο pa.uth.gr, με κωδικό θέσης από τον ΆΤΛΑ  για πρακτική Ιούλιο –Αύγουστο, ή Αύγουστο –Σεπτέμβριο.

*Σημείωση: Για όσους/ες επιθυμούν  Σεπτέμβριο- Οκτώβριο καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής «Καρτέλας Πρακτικής» (δήλωση φορέα) στο pa.uth.gr, με κωδικό θέσης από τον Άτλα (Στάδιο 7) , ορίζεται η Δευτέρα 27 Ιουνίου (24.00).