Οριστικά Αποτελέσματα Υποψηφίων THMMY για θέσεις Πρακτικής Άσκησης 2021-2022

Αγαπητοί/ές Φοιτητές/τριες,

Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής ενστάσεων ο Πίνακας των επιτυχόντων (με Αριθμό Φοιτητικού Μητρώου) για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως παρουσιάζεται στο Πρακτικό των Αποτελεσμάτων της Επιτροπής Αξιολόγησης του Τμήματος υπ’ αριθμ.  851/4-5-2022, παραμένει ως έχει.

Για τους φοιτητές του ΤHMMY επομένως που βρίσκονται στη λίστα με τους επιτυχόντες, το διάστημα υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής (Στάδιο 4), η ηλεκτρονική αποστολή των δικαιολογητικών στο praktiki.inf @uth.gr (Στάδιο 5)  καθώς και  η υποβολής της ηλεκτρονικής «Καρτέλας Πρακτικής Άσκησης » στο pa.uth.gr με κωδικό θέσης από τον Άτλα (Στάδιο 7)  ορίζεται από  σήμερα  έως 30 Μαΐου 2022 (24:00).

Με την  ολοκλήρωση του κάθε σταδίου προχωράτε αυτόματα στον επόμενο, με καταληκτική ημερομηνία 30.5.2022.

Παρακαλώ επικοινωνείτε με τη  νέα διοικητικό, υπεύθυνη για την Πρακτική ΕΣΠΑ του Τμήματός σας  , την κα Αποστολία Τσαγγαρή  καθημερινά έως τις 15.00 στο τηλ.24210 74705,  καθώς και με την κα. Στελίνα Τσιάντου στο 24210 06381. Προτιμήστε την ηλεκτρονική επικοινωνία  : praktiki.inf@uth.gr