Έκδοση Προσωρινών Αποτελεσμάτων του Προγράμματος Σπουδών Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕ Καρδίτσας

Ανακοίνωση για προσωρινά αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών Τεχνολογίας Τροφίμων.

Κάντε click στον σύνδεσμο:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΕΤΡΟ 03_2023