Έκδοση Προσωρινών Αποτελεσμάτων του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ Λάρισας (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων ΠΣ Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ Λάρισας  (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

 

Κάντε click στο σύνδεσμο:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΟΛ ΜΗΧ 03_2023