Εκδήλωση ενημέρωσης Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023 και ώρα 13.00, θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο  «Αναστάσιος Σταμάτης» ενημέρωση-παρουσίαση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Π.Θ. για τους/τις φοιτητές/-τριες του Τμήματος στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ)_ ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η Πρακτική Άσκηση είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές του Τμήματος.

*Η ανακοίνωση αφορά τους φοιτητές που έχουν γραφτεί στο 6ο εξάμηνο και έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε 15 μαθήματα και  επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση μέσα στο ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Σχετική ανακοίνωση έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Τμήματος: http://www.mie.uth.gr/n_anakoinwseis_one.asp?id=1272

H παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη.