Εκδήλωση ενημέρωσης στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Τη Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023 και ώρα 17.00 στην Αίθουσα 1 διαλέξεων θα γίνει παρουσίαση – ενημέρωση από το γραφείο Πρακτικής Άσκησης Π.Θ. για τους/τις φοιτητές/-τριες του Τμήματος στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ)_ ΕΣΠΑ 2014-2020. Η ενημέρωση αφορά τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες που βρίσκονται κυρίως στο 3ο έτος_και πάνω_που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση μέσα στο ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.