ΤΟΕ: Θέση Πρακτικής στην AS Hellas για το Τμήμα Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Η εταιρία AS Hellas ενδιαφέρεται να απασχολήσει κάποια φοιτήτρια για την εκπόνηση της πρακτικής άσκησης στο Τμήμα Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών μας.

Απαραίτητη είναι η γνώση Η/Υ, Αγγλικών καθώς και η κατοχή διπλώματος οδήγησης Β κατηγορίας.

Κύριες εργασίες απασχόλησης της φοιτήτριας θα είναι:

  • Διαχείριση ροής πληροφοριών
  • Διοικητική μέριμνα
  • Υποστήριξη & οργάνωση καθημερινών λειτουργιών & εργασιών της εταιρίας
  • Υποστήριξη τμήματος προμηθειών
  • Υποστήριξη τμήματος λογιστηρίου

Παρακαλούμε, όπως οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές αποστείλουν το βιογραφικό τους στο s.koutsidou@ashellas.com με τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας τους.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρία, μπορείτε να ανατρέξετε στο site μας www.ashellas.com ή να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο 2310 242213.