Εκδήλωση Ενημέρωσης Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής

[ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ]

Τη Δευτέρα 27/3/2023 και ώρα 13:00μμ, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική παρουσίαση για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 20142020. Η παρουσίαση αφορά το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και θα πραγματοποιηθεί στο Κτίριο Ζωικής Παραγωγής στην Αίθουσα 12.