Οριστικά Αποτελέσματα Υποψηφίων ΤΠΔΜΒ για θέσεις Αμειβόμενη Πρακτικής Άσκησης 2022-2023

Αγαπητοί/ές Φοιτητές/τριες,

Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής ενστάσεων ο Πίνακας των επιτυχόντων για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση  του ακαδ.έτους 2022-2023, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ) ΕΣΠΑ 2014-2020,  όπως παρουσιάζεται στο Πρακτικό των Αποτελεσμάτων της Επιτροπής Αξιολόγησης του Τμήματος υπ’ αριθμ. 5460/23/ΤΠΔΜΒ/09-03-2023, παραμένει ως έχει.
Το πρακτικό των αποτελεσμάτων θα το βρείτε στην ανακοίνωση εδώ.

Για όλους τους φοιτητές του Τμήματος που βρίσκονται στη λίστα με τους επιτυχόντες, υπενθυμίζεται η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής «Αίτησης Εγγραφής» στο pa.uth.gr και η αποστολή των δικαιολογητικών (Βήμα 2) στο email praktiki.cult@uth.gr, από 17 Μαρτίου έως 31 Μαρτίου 2023, ανεξαρτήτως το διάστημα διεξαγωγής της Πρακτικής Άσκησης.
Αντίστοιχα, η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής «Καρτέλας Πρακτικής» (δήλωση φορέα Βήμα 4) στο pa.uth.gr, με κωδικό θέσης από τον Άτλα, ορίζεται ανάλογα το διάστημα διεξαγωγής της Πρακτικής ως εξής:

1)      Διάστημα Μάιος-Ιούνιος: 17 Μαρτίου έως 31 Μαρτίου    
2)      Διάστημα Ιούνιος-Ιούλιος: 17 Μαρτίου έως 25 Απριλίου    
3)      Διάστημα Ιούλιος-Αύγουστος(ή Ιούλιος- Σεπτέμβρης αν φορέας κλειστός τον Αύγουστο): 17 Μαρτίου έως 19 Μαΐου
4)      Διάστημα Αύγουστος-Σεπτέμβρης ή Σεπτέμβρης-Οκτώβρης: 17 Μαρτίου έως 2 Ιουνίου

Μετά την συμπλήρωση της καρτέλας πρακτικής, οι φοιτητές σε δεύτερο χρόνο ανάλογα το διάστημα που έχουν επιλέξει, θα λαμβάνουν στο email τους την ειδική σύμβαση για την Πρακτική Άσκηση μαζί με οδηγίες. Οι φοιτητές-τριες καλούνται να ελέγχουν συστηματικά το email τους, καθώς και  τις ανακοινώσεις ανά Τμήμα στη σελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.
Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τη διαδικασία, όπως παρουσιάστηκε στην ενημέρωση στο Τμήμα.