Οριστικά Αποτελέσματα Υποψηφίων ΤΦΥ για θέσεις Αμειβόμενη Πρακτικής Άσκησης 2022-2023

Αγαπητοί/ές Φοιτητές/τριες,

Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής ενστάσεων ο Πίνακας των επιτυχόντων για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση  του ακαδ.έτους 2022-2023, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ) ΕΣΠΑ 2014-2020,  όπως παρουσιάζεται στο Πρακτικό των Αποτελεσμάτων της Επιτροπής Αξιολόγησης του Τμήματος υπ’ αριθμ.  326/16.03.2023, παραμένει ως έχει.
Το πρακτικό των αποτελεσμάτων θα το βρείτε στην ανακοίνωση εδώ.

Για όλους τους φοιτητές του Τμήματος που βρίσκονται στη λίστα με τους επιτυχόντες,  η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής «Αίτησης Εγγραφής» στο pa.uth.gr (Στάδιο 3), η αποστολή των δικαιολογητικών (Στάδιο 4) στο email praktiki.physio@uth.gr και η υποβολή της ηλεκτρονικής «Καρτέλας Πρακτικής» (Στάδιο 6) στο pa.uth.gr, με κωδικό θέσης από τον Άτλα, ορίζεται από 23 Μαρτίου έως 4 Απριλίου 2023.
Με την ανακοίνωση των τοποθετήσεων  όσοι είστε έτοιμοι με τα Στάδια 3 και 4 προχωράτε στο Στάδιο 6.

Μετά την συμπλήρωση της καρτέλας πρακτικής, οι φοιτητές σε δεύτερο χρόνο θα λαμβάνουν στο πανεπιστημιακό email τους την ειδική σύμβαση για την Πρακτική Άσκηση μαζί με οδηγίες. Οι φοιτητές-τριες καλούνται να ελέγχουν συστηματικά το email τους, καθώς και  τις ανακοινώσεις ανά Τμήμα στη σελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τη διαδικασία, όπως παρουσιάστηκε στην ενημέρωση στο Τμήμα.