Αναβολή Εκδήλωσης Ενημέρωσης ΤΕΖΠ

H προγραμματισμένη για σήμερα 27/3/2023 Εκδήλωση Ενημέρωσης σχετικά με την ΠΑ του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, αναβάλλεται.
Θα υπάρξει σχετική ενημέρωση για τη νέα μέρα και ώρα της εκδήλωσης,