Εκδήλωση Ενημέρωσης για την Πρακτική Άσκηση Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων κ Διατροφής

Την Τετάρτη 5 Απριλίου και ώρα 11.00, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική παρουσίαση για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020. Η παρουσίαση αφορά το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής και θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Α1.