Παρουσίαση εκδήλωσης Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες,
Με την παρούσα δημοσίευση σηματοδοτείται η έναρξη του διαστήματος υποβολής Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊαρική για θέσεις αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Το χρονικό διάστημα ορίζεται από 11/4/2023 ώρα 10.00 έως 24/4/2023 ώρα 24.00 Με τη λήξη της προθεσμίας καμία Αίτηση δεν γίνεται δεκτή.
Θα ακολουθήσει η μοριοδότηση των υποψηφίων και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα της πρακτικής άσκησης και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
Μπορείτε να συμβουλευτείτε το pfd αρχείο παρακάτω, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, προϋποθέσεις και οδηγίες, όπως σας παρουσιάστηκε στην εκδήλωση ενημέρωσης που πραγματοποιήθηκε για το Τμήμα σας.

Παρουσίαση_ΤΠΕΒ_2023