Οριστικά Αποτελέσματα Υποψηφίων ΤΜΧΠΠΑ για τις θέσεις Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης 2022-2023

Αγαπητοί/ές Φοιτητές/τριες,

Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής ενστάσεων ο Πίνακας των επιτυχόντων για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση  του ακαδ.έτους 2022-2023, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ) ΕΣΠΑ 2014-2020,  όπως παρουσιάζεται στο Πρακτικό των Αποτελεσμάτων της Επιτροπής Αξιολόγησης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, υπ’ αριθμ. 336/30.03.2023, παραμένει ως έχει.

Το πρακτικό των αποτελεσμάτων θα το βρείτε στην ανακοίνωση εδώ.

Για όλους τους φοιτητές του Τμήματος ΧΠΠΑ που βρίσκονται στη λίστα με τους επιτυχόντες,  η υποβολής της ηλεκτρονικής «Αίτησης Εγγραφής» στο pa.uth.gr (Στάδιο 3) και η αποστολή των δικαιολογητικών (Στάδιο 4) στο email praktiki.prd@uth.gr πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 25.04.2023  και η υποβολή της ηλεκτρονικής «Καρτέλας Πρακτικής» (Στάδιο 6) στο pa.uth.gr για το διάστημα Ιούλιο- Αύγουστο , με κωδικό θέσης από τον Άτλα, ορίζεται από 13 Απριλίου  έως 22  Μαΐου 2023 (24.00). Όσοι είστε έτοιμοι με τα Στάδια 3 και 4  επομένως, προχωράτε αυτόματα στο Στάδιο 6.
Για τους φοιτητές που επιθυμούν να κάνουν Αύγουστο -Σεπτέμβριο, η καταληκτική  ημερομηνία  για την υποβολή της «Καρτέλας Πρακτικής» (Στάδιο 6) είναι η 16 Ιουνίου 2023 (24.00).

Μετά την συμπλήρωση της Καρτέλας Πρακτικής, οι φοιτητές σε δεύτερο χρόνο θα λαμβάνουν στο  email τους την ειδική σύμβαση για την Πρακτική Άσκηση μαζί με οδηγίες.

Οι φοιτητές-τριες καλούνται να ελέγχουν συστηματικά το email τους, καθώς και  τις ανακοινώσεις ανά Τμήμα στη σελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.