Οριστικά Αποτελέσματα Υποψηφίων ΤΨΣ για τις θέσεις Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης 2022-2023

Αγαπητοί/-ές Φοιτητές/-τριες,

μετά το πέρας της περιόδου υποβολής ενστάσεων ο Πίνακας των επιτυχόντων  για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ)_ ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως παρουσιάζεται στο Πρακτικό των Αποτελεσμάτων της Επιτροπής Αξιολόγησης του Τμήματος υπ’ αριθμ. 132/5-4-2023 για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, παραμένει ως έχει.

Την ανακοίνωση θα την βρείτε εδώ

Για όλους/-ες τους/τις φοιτητές/-τριες του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων που βρίσκονται στη λίστα με τους επιτυχόντες, η προθεσμία 1) υποβολής της ηλεκτρονικής «Αίτησης Εγγραφής» στο  http://pa.uth.gr 2) αποστολής των δικαιολογητικών_ την ίδια μέρα με την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης_ στο email: praktiki.ds@uth.gr (σε ένα ενιαίο αρχείο pdf. )  και 3) υποβολής της ηλεκτρονικής «Καρτέλας Πρακτικής» (δήλωση φορέα) στο http://pa.uth.gr (με κωδικό group θέσης από το ΑΤΛΑΣ που σας δίνει ο Φορέας αφού αναρτήσει τη θέση) ορίζεται από  13 Απριλίου έως 8 Μαϊου 2023 (24:00).

Παρακαλούμε θερμά, για την ομαλή ροή των διαδικασιών, να υποβάλετε τις ηλεκτρονικές φόρμες (μενού «φοιτητές») εμπρόθεσμα_πρώτα τη φόρμα Εγγραφής και μετά τη φόρμα Καρτέλας Π.Α., με πολύ προσοχή στα στοιχεία σας στην συμπλήρωση και να μην αφήνετε τις εκκρεμότητές σας στην εκπνοή της εκάστοτε προθεσμίας.

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τη διαδικασία που περιγράφεται εδώ.