ΠΤΠΕ & ΠΤΕΑ Θέσεις Πρακτικής Άσκησης

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ φοιτητές εκπαιδευτικοί από τα τμήματα προσχολικής ή ειδικής αγωγής για πρακτική άσκηση στη δομή Schoola hoop ΚΔΑΠ για τους μήνες Ιούνιο-Ιούλιο και Σεπτέμβριο-Οκτώβριο με αγάπη και όρεξη για δημιουργία.
Επιθυμητά προσόντα: Γνώση υπολογιστών, χειροτεχνιών,θεατρικού παιχνιδιού και μελέτη σχολικών μαθημάτων.