ΤΛΧ Παράταση προθεσμίας

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες,

δίνεται παράταση στην προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής, δικαιολογητικών και Καρτέλας Πρακτικής Άσκησης (για έναρξη διαστήματος 1/7/2023) έως και Πέμπτη 4 Μαΐου 2023.