Ανακοίνωση επί των αποτελεσμάτων ΙΑΚΑ – Επιπλέον χρηματοδοτούμενες θέσεις Π.Α.

Αγαπητοί Φοιτητές και Αγαπητές Φοιτήτριες του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας,

έπειτα από αίτημα του Επιστημονικά Υπεύθυνου του Τμήματος  (Αρ. πρωτ. 349/28-03-2023) και συνακόλουθη εγκριτική απόφαση (Αρ. πρωτ. 8564/23/ΓΠ/07-04-2023) του Ιδρυματικά Υπεύθυνου Π.Α., το Τμήμα ενισχύεται με επιπλέον 1 θέση Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης. Συνεπώς, όλοι οι αιτούντες που κρίθηκαν δικαιούχοι μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία για την εκπόνηση Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ) ΕΣΠΑ 2014-2020

Για διάστημα/προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής «Αίτησης Εγγραφής», αποστολής των δικαιολογητικών στο email praktiki.ha@uth.gr (σε ενιαίο αρχείο PDF) και υποβολής της «Καρτέλας Πρακτικής Άσκησης» δείτε στις ανακοινώσεις ανά Τμήμα.