Οριστικά Αποτελέσματα υποψηφίων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών για θέσεις Πρακτικής Άσκησης 2022-2023

Αγαπητοί/ές Φοιτητές/τριες,

Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής ενστάσεων ο Πίνακας των επιτυχόντων για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση  του ακαδ.έτους 2022-2023, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ) ΕΣΠΑ 2014-2020,  όπως παρουσιάζεται στο Πρακτικό των Αποτελεσμάτων της Επιτροπής Αξιολόγησης του Τμήματος  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών  παραμένει ως έχει.

Το πρακτικό των αποτελεσμάτων θα το βρείτε στην ανακοίνωση εδώ.

Για όλους τους φοιτητές του Τμήματος που βρίσκονται στη λίστα με τους επιτυχόντες,  η υποβολής της ηλεκτρονικής «Αίτησης Εγγραφής» στο pa.uth.gr (Στάδιο 3) και η αποστολή των δικαιολογητικών (Στάδιο 4) στο email praktiki.inf@uth.gr πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι Παρασκευή 19.05.2023.

Η υποβολή της ηλεκτρονικής «Καρτέλας Πρακτικής» (Στάδιο 6) στο pa.uth.gr, με κωδικό θέσης αναρτημένο για εσάς στον Άτλα, ορίζεται από σήμερα  έως  και τη Δευτέρα 22  Μαΐου 2023 (24.00). Όσοι είστε έτοιμοι δηλαδή με τα Στάδια 3 και 4  επομένως, προχωράτε αυτόματα στο Στάδιο 6.

Μετά την συμπλήρωση της καρτέλας πρακτικής, οι φοιτητές σε δεύτερο χρόνο θα λαμβάνουν στο  email τους την ειδική σύμβαση για την Πρακτική Άσκηση μαζί με οδηγίες.

Οι φοιτητές-τριες καλούνται να ελέγχουν συστηματικά το email τους, καθώς και  τις ανακοινώσεις ανά Τμήμα στη σελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.