Θέσεις Εργασίας (ΤΠΤ, ΤΗΜΜΥ, ΤΨΣ, ΤΠΕΒ)

Η εταιρεία CENSUS Α.Ε., https://census-labs.com/  προσφέρει Υπηρεσίες Κυβερνοασφάλειας στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, σε ένα ευρύ φάσμα πελατών.

Ενδιαφέρεται να απασχολήσει ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ  πρακτική άσκηση,σε θέσεις για τα γραφεία τους στην Αθήνα αλλά και στη Θεσσαλονίκη.

Οι εν λόγω θέσεις είναι έμμισθες (είτε εξ ολοκλήρου από την εταιρεία, είτε μέσω  ΕΣΠΑ), οι οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε με δια ζώσης παρουσία είτε εξ αποστάσεως και αφορούν το διάστημα των 2 μηνών με δυνατότητα ΕΚΤΟΣ ΕΣΠΑ extension 2 μηνών επιπλέον ( συνολικά 4 μηνές).

Παρακαλώ δείτε  το συνημμένο  με αναλυτικές πληροφορίες τις περιγραφές των θέσεων και τα στοιχεία επικοινωνίας που θα χρειαστείτε

Κωδικός group θέσης: 223419
Junior Vulnerability Researcher Internship

Κωδικός group θέσης:223417
Τίτλος :Junior IT Security Professional Internship

***Επίσης,  η πρακτική άσκηση αποτελεί ένα πρόγραμμα το οποίο όπως έχει «σχεδιαστεί»  μπορεί να απασχολήσει είτε προπτυχιακούς, είτε μεταπτυχιακούς φοιτητές όπως και τελειόφοιτους.

CENSUS_θέσεις προς δημοσίευση