ΤΗΜΜΥ – Παράταση Προσθεσμίας

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΟ για το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών δίνεται παράταση για την υποβολή της Καρτέλα Π.Α ( Στάδιο 6) μέχρι και τη Δευτέρα 5.6.2023 ( 24.00) . Όσοι υποβάλουν την Καρτέλα Π.Α. μέχρι και τη Δευτέρα 22.5.2023 , προχωράνε κανονικά και περιμένουν τις συμβάσεις τους ηλεκτρονικά αρχές Ιουνίου.