ΤΟΕ: Τελική παράταση προθεσμίας για υποβολή Καρτέλας Πρακτικής Άσκησης για Έναρξη Αύγουστο ή Σεπτέμβριο

Η Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών αποφασίζει να δοθεί επιπλέον, τελική, παράταση στην προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της Καρτέλας Πρακτικής στο pa.uth.gr για τη δήλωση φορέα υποδοχής με κωδικό θέσης από τον Άτλα στους φοιτητές/τριες που έχουν επιλεγεί για τη φετινή πρακτική άσκηση, για Έναρξη Αύγουστο ή Σεπτέμβριο (Βήμα 4 στην παρουσίαση), από 4 Ιουλίου έως και 10 Ιουλίου 2023