Ενημέρωση για τους επι πτυχίω φοιτητές μας που ολοκληρώσατε την πρακτική σας

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο  συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» στο πλαίσιο της Πράξης «Γραφεία Διασύνδεσης- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5074877,  είναι στη διάθεσή σας.

Σας  παροτρύνουμε να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική  Αίτηση Αποφοίτου στη βάση δεδομένων του Γραφείου Διασύνδεσης εδώ:
Με την ηλεκτρονική Αίτηση Αποφοίτου  η διαδικασία απλοποιείται.  Οι ενδιαφερόμενοι, θα μπορούν να συμπληρώσουν πολύ γρήγορα τα στοιχεία τους, τα οποία αποθηκεύονται αυτόματα στη βάση δεδομένων του Γραφείου Διασύνδεσης,και θα  λαμβάνετε ενημερώσεις για νέες θέσεις εργασίας, υποτροφίες και ημέρες καριέρας για ευκαιρίες συνεντεύξεων με υποψήφιους εργοδότες.
Επίσης μπορείτε να απευθύνεστε στη σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού του Γραφείου Διασύνδεσης ( στείλτε το αίτημα σας στο chrvoulgari@uth.gr), ώστε να συζητήσετε μαζί της οποιονδήποτε προβληματισμό σας αφορά την εκπαίδευση και την απασχόληση σας.
Μείνετε ενημερωμένοι για όλες τις θέσεις εργασίας/ υποτροφίες/ ευκαιρίες εθελοντισμού και πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό,
και ακολουθήστε τις σελίδες  (ενημερώνονται καθημερινά!) του Γραφείου Διασύνδεσης του Π.Θ  :

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/career-office-university-of-thessaly/

step-illustration_23-2150145027