Εκδήλωση ενημέρωσης Τμήματος Διαιτολογίας & Διατροφολογίας Π.Θ. 2023-24

Αγαπητοί/ες φοιτητές/τριες,

Την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου και ώρα 11.00 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη ενημερωτική παρουσίαση για την πρακτική άσκηση του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος Πρακτικής Άσκησης από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ)__ΕΣΠΑ 2014-2020. Μετά την ενημέρωση που θα σας γίνει θα ακολουθήσουν ερωτήσεις-συζήτηση.