Εκδήλωση Ενημέρωση Τμήματος Γλωσσικών & Διαπολιτισμικών Σπουδών για το Ακ. Έτος 2023-24

Την Τετάρτη 13/12/2023 και ώρα 10:00πμ, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική παρουσίαση για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η παρουσίαση αφορά το Τμήμα Γλωσσικών & Διαπολιτισμικών Σπουδών και θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του πρώην Γαλλικού Ινστιτούτου, Γ. Καρτάλη 72 και Ροζού.