Εκδήλωση Ενημέρωσης Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Ακ. Έτους 2023-24

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες,

Την Δευτέρα 11  Μαρτίου 2024 και ώρα 14.00, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά ενημέρωση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης  για την Αμειβόμενη Πρακτική ακαδ.έτους 2023-2024, μέσω MS Teams στο

, η οποία συγχρηματοδοτείται, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή ΕΣΠΑ 2021-2027», από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.
Η ενημέρωση απευθύνεται στους/στις φοιτητές/τριες του 8ου εξαμήνου έως και τους/τις φοιτητές/τριες μεγαλύτερων εξαμήνων.