Εκδήλωση Ενημέρωσης Τμ. Πολιτικών Μηχανικών Ακ. Έτους 2023-24

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες,

Την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2024 και ώρα 13:00 θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για την Αμειβόμενη Πρακτική του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024,  η οποία συγχρηματοδοτείται, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή ΕΣΠΑ 2021-2027», από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Η εκδήλωση θα γίνει διαδικτυακά μέσω MS-Teams, στο σύνδεσμο που θα βρείτε στη διεύθυνση  https://www.civ.uth.gr/students/teledu/eclassrooms (εμφανίζεται ο κατάλογος των μαθημάτων και η Πρακτική Άσκηση, και δίπλα τους ο σύνδεσμος «Team Link» προς την αντίστοιχη e – αίθουσα, ενώ για να συνδεθείτε απαιτείται VPN καθώς και ο ιδρυματικός λογαριασμός σας).

Η ενημέρωση αφορά τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες που πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος.

Η παρουσία σας είναι υποχρεωτική.