Εκδήλωση Ενημέρωσης Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος Ακαδ. Έτους 2023-24

Την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024 και ώρα 13.00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω MsTeams (κωδικός : xvqeqva) , ενημέρωση-παρουσίαση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης  για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση ακαδ. έτους 2023-2024,  η οποία συγχρηματοδοτείται, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή ΕΣΠΑ 2021-2027», από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Η ενημέρωση απευθύνεται στους/στις φοιτητές/-τριες του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος που βρίσκονται από το 3ο έτος σπουδών έως και τους/τις φοιτητές/-τριες των μεγαλύτερων ετών. Η ενημέρωση στις 20/3 σηματοδοτεί και την έναρξη του διαστήματος υποβολής «αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής» οι οποίες θα έχουν προθεσμία μέχρι 26/3 ώρα 14:00 το μεσημέρι.
* Σημειώστε πως όσοι/όσες το περασμένο καλοκαίρι κάνατε Π.Α. για 1η φορά πρέπει απαραιτήτως να υποβάλετε αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΚΑΙ φέτος προκειμένου να ολοκληρώσετε την συνολικά τετράμηνη Πρακτική σας Άσκηση μέσα στο 2024.

Κατεβάστε την ΑΦΙΣΑ ΠΑ 2024