Εκδήλωση Ενημέρωσης του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, για το Ακαδ. Έτος 2023-2024

Την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024 και ώρα 15.00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του Τμήματος, ενημέρωση-παρουσίαση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης  για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση ακαδ. έτους 2023-2024,  η οποία συγχρηματοδοτείται, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή ΕΣΠΑ 2021-2027», από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Η ενημέρωση αφορά τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες  του ΤΠΕΒ που βρίσκονται  στο 3ο έτος και πάνω και επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση μέσα στο ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.