Β Κύκλος – Οριστικά αποτελέσματα Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού για το ακαδ. έτος 2023-2024

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες,
Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής ενστάσεων ο Πίνακας των επιτυχόντων Β’ Κύκλου για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση του ακαδ. έτους 2023-2024, μέσω του προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή ΕΣΠΑ 2021-2027» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, όπως παρουσιάζεται στο Πρακτικό των Αποτελεσμάτων της Επιτροπής Αξιολόγησης του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) υπ” αριθμο 390/12-03-2024 παραμένει ως έχει.
Το πρακτικό των αποτελεσμάτων θα το βρείτε παρακάτω.
Για όλους τους φοιτητές του ΤΕΦΑΑ που βρίσκονται στη λίστα με τους επιτυχόντες, η υποβολής της «Εγγραφής» γίνεται ηλεκτρονικά και μπορεί να γίνει από την Πέμπτη 21/3/2024 και ώρα 15.00 έως Σάββατο 23/3/2024 και ώρα 23.00.
Η υποβολή της «Καρτέλας Πρακτικής Άσκησης» γίνεται ηλεκτρονικά και μπορεί να γίνει για όσους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση σε ένα από τα επόμενα δίμηνα: Μάιο-Ιούνιο, Ιούνιο-Ιούλιο, Ιούλιο-Αύγουστο, Αύγουστο -Σεπτέμβριο, από το Σάββατο 23/3/2024 και ώρα 23.30 έως Τρίτη26/3/2024 και ώρα 14.00
Στην Εγγραφή: α) πληκτρολογείτε τα στοιχεία σας και β)ανεβάζετε τα δικαιολογητικά σας. Στην Καρτέλα Πρακτικής συμπληρώνετε τα στοιχεία του φορέα και τον κωδικό που σας έδωσε ο φορέας σας, το συμπληρώνετε στο πεδίο ‘κωδικός Γκρουπ’.
Οι φοιτητές/τριες καλούνται να ελέγχουν συστηματικά το email τους, καθώς και τις ανακοινώσεις για την πρακτική άσκηση στην ιστοσελίδα του ΤΕΦΑΑ (στα φοιτητικά) και του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.

Οι «Εγγραφές» και οι «Καρτέλες Πρακτικής Άσκησης» θα υποβληθούν μέσω του νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Γραφείου ΠΑ στην διεύθυνση: https://pa-infosys.uth.gr Η σύνδεση σας θα υλοποιηθεί με τον προσωπικό Λογαριασμό Π.Θ., εφόσον συνδεθείτε απομακρυσμένα μέσω του VPN του ΠΘ ή από Η/Υ εντός του δικτύου του Ιδρύματος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ