Εκδήλωση ενημέρωσης Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ακαδ. Έτους 2023-24

Την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024 και ώρα 12.00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Α3, ενημέρωση-παρουσίαση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση ακαδ. έτους 2023-2024, η οποία συγχρηματοδοτείται, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή ΕΣΠΑ 2021-2027», από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Η ενημέρωση αφορά τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες στο 3ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο φοίτησης που έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα 1ου έτους και επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση μέσα στο ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.