Εκδήλωση Ενημέρωσης  Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Ακαδ. Έτους 2023-24

Την Τρίτη 26 Μαρτίου 2024 και ώρα 16.00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Α2, ενημέρωση-παρουσίαση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση ακαδ. έτους 2023-2024, η οποία συγχρηματοδοτείται, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή ΕΣΠΑ 2021-2027», από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Η Πρακτική Άσκηση είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές του Τμήματος. H παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη.

Η ανακοίνωση αφορά τους φοιτητές που φοιτούν στο 6ο εξάμηνο και πάνω, και όχι σε όσους έχουν ήδη πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση σύμφωνα με τον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος.