Εκδήλωση Ενημέρωσης Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ακ. Έτους 2023-24

Την Τετάρτη 3 Απριλίου 2024 και ώρα 13:00, θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης  για την Αμειβόμενη Πρακτική ακαδ.έτους 2023-2024, στο Αμφιθέατρο Αρχιτεκτονικής, η οποία συγχρηματοδοτείται, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή ΕΣΠΑ 2021-2027», από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.
Η ενημέρωση αφορά τους φοιτητές του Τμήματος που έχουν ολοκληρώσει το 5ο εξάμηνο έως και τους/τις φοιτητές/τριες μεγαλύτερων εξαμήνων ή που έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 60 ECTS.

Κατεβάστε την ΑΦΙΣΑ ΤΑΜ 2024