ΤΠΜ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΗΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ

Αγαπητοί-ές φοιτητές-τριες,

Λόγω των ειδικών συνθηκών λειτουργίας του Τμήματος κατά την περίοδο των πλημμυρών και των φοιτητικών κινητοποιήσεων, καθώς και των αναδιαμορφώσεων του ακαδημαϊκού ημερολογίου, δίνεται παράταση στην προθεσμία δηλώσεων Πρακτικής Άσκησης μέχρι τις 10 Απριλίου 2024 και ώρα 14:00 και τροποποιείται η περίοδος εκπόνησης ΠΑ του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους ως εξής:

(α) Οι φοιτητές που πληρούν το κριτήριο του απαιτούμενου αριθμού των ECTS (120) θα εκπονήσουν την πρακτική τους άσκηση την περίοδο 08/07/2024 – 07/09/2024, με δυνατότητα παράτασης της ημερομηνίας λήξης της πρακτικής άσκησης έως τις 14/09/2024 για τη δυνατότητα συμμετοχής των ασκούμενων στην εξεταστική.
(β) Οι φοιτητές που κρίνουν πως θα πληρούν το κριτήριο του απαιτούμενου αριθμού των ECTS (120) μετά την ανάρτηση της βαθμολογίας της εξεταστικής του εαρινού εξαμήνου, θα εκπονήσουν την πρακτική τους άσκηση την περίοδο 29/07/2024 – 28/09/2024, με δυνατότητα παράτασης της ημερομηνίας λήξης της πρακτικής άσκησης έως τις 12/10/2024 για τη δυνατότητα συμμετοχής των ασκούμενων στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου.

Οι παραπάνω παρατάσεις αφορούν αποκλειστικά στην ημερομηνία λήξης (και όχι στην ημερομηνία έναρξης) της πρακτικής άσκησης, και δικαιολογούνται από τον αριθμό αδειών των ασκούμενων κατά τις ημέρες συμμετοχής τους στις εξετάσεις.