Εκδήλωση ενημέρωσης Τμήματος Φυσικής Ακαδ. Έτους 2023-24

Την Πέμπτη 4 Απριλίου 2024 και ώρα 12.00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα 11 , ενημέρωση-παρουσίαση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για την  Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση ακαδ. έτους 2023-2024, η οποία συγχρηματοδοτείται, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή ΕΣΠΑ 2021-2027», από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.