Εκδήλωση Ενημέρωσης Τμήματος Κτηνιατρικής για το ακ. έτος 2023-2024

Αγαπητοί/ές, φοιτητές/τριες

Την Παρασκευή 19 Απριλίου και ώρα 13.30, θα πραγματοποιηθεί στο Μεγάλο Αμφιθέατρο, ενημέρωση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, η οποία συγχρηματοδοτείται, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή ΕΣΠΑ 2021-2027», από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Μετά την ενημερωτική παρουσίαση θα υπάρξει συζήτηση, ερωτήσεις, για να διευκρινιστεί η διαδικασία της πρακτικής.