Τελική Προθεσμία – Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας

Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας

Για όσους δεν έκαναν την καρτέλα πρακτικής άσκησης ΤΕΛΙΚΗ προθεσμία 10/4/2024 ώρα 16.00 έως 11/4/2024 ώρα 13.00