Οριστικά αποτελέσματα του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος ακαδ. έτους 2023-2024

Αγαπητοί/-τές Φοιτητές/-τριες του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού περιβάλλοντος,

μετά το πέρας της περιόδου υποβολής ενστάσεων, η κατάταξη των φοιτητών/-τριών για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση του ακαδ. έτους 2023-2024, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» ΕΣΠΑ 2021-2027 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, EKT+) και από εθνικούς πόρους, όπως παρουσιάζεται στο Πρακτικό Αποτελεσμάτων υπ’ αριθμ. 587_5/4/2024 της Επιτροπής Αξιολόγησης του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού περιβάλλοντος (ΤΓΦΠΑΠ), παραμένει ως έχει.
Το πρακτικό των αποτελεσμάτων θα το βρείτε παρακάτω.

Για όλους τους φοιτητές του Τμήματος που βρίσκονται στον πίνακα με τους επιτυχόντες (με Α.Μ.), η προθεσμία υποβολής στη διεύθυνση https://pa-infosys.uth.gr από το «Δελτίο Πρακτικής Άσκησης» α) της «Αίτησης Εγγραφής» και μαζί β) της ανάρτηση των δικαιολογητικών ορίζεται από 11 Απριλίου (15:00) έως 22 Απριλίου 2024 (23:00).
Αντίστοιχα, η προθεσμία υποβολής στη διεύθυνση https://pa-infosys.uth.gr από το «Δελτίο Πρακτικής Άσκησης» της «Καρτέλας Πρακτικής» (δήλωση φορέα με κωδικό group από τον ΆΤΛΑ), ορίζεται από 11 Απριλίου (15:00) έως  14 Μαΐου 2024 (23:00).

Σημείωση: Σε κάθε περίπτωση πρώτα θα ολοκληρώσετε την «Αίτηση Εγγραφής» σας, μαζί με την ανάρτηση όλων των δικαιολογητικών, και έπειτα θα υποβάλετε την «Καρτέλα Πρακτικής».

Μετά την συμπλήρωση της καρτέλας πρακτικής, οι φοιτητές, σε δεύτερο χρόνο, θα λαμβάνουν στο πανεπιστημιακό τους email την ειδική σύμβαση για την Πρακτική Άσκηση μαζί με οδηγίες. Οι φοιτητές/-τριες καλούνται να ελέγχουν συστηματικά το email τους, καθώς και  τις ανακοινώσεις ανά Τμήμα στη σελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τη διαδικασία, όπως παρουσιάστηκε στην ενημέρωση στο Τμήμα.

Οι «Εγγραφές» και οι «Καρτέλες Πρακτικής Άσκησης» θα υποβληθούν μέσω του νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Γραφείου ΠΑ στην διεύθυνση: https://pa-infosys.uth.gr Η σύνδεση σας θα υλοποιηθεί με τον προσωπικό Λογαριασμό Π.Θ., εφόσον συνδεθείτε απομακρυσμένα μέσω του VPN του ΠΘ ή από Η/Υ εντός του δικτύου του Ιδρύματος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ