ΤΔΕΥ-Νέα προθεσμία για πρακτική Άσκηση Ιούνιο-Ιούλιο

Όσοι φοιτητές/τριες
Επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση το δίμηνο Ιούνιο-Ιούλιο μπορούν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά Εγγραφή και Καρτέλα Πρακτικής από 16/4/2024 ώρα 16.00 έως 30/4/2024 ώρα 11.00

Οι «Εγγραφές» και οι «Καρτέλες Πρακτικής Άσκησης» θα υποβληθούν μέσω του νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Γραφείου ΠΑ στην διεύθυνση: https://pa-infosys.uth.gr. Η σύνδεση σας θα υλοποιηθεί με τον προσωπικό Λογαριασμό Π.Θ., εφόσον συνδεθείτε απομακρυσμένα μέσω του VPN του ΠΘ, ή από Η/Υ εντός του δικτύου του Ιδρύματος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ