Ενημέρωση Τεχνικού Προβλήματος του Πληροφοριακού Συστήματος ΠΑ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω τεχνικού προβλήματος ότι οι όποιες τυχόν αλλαγές που έγιναν στα Δελτία ΠΑ στο νέο Πληροφοριακό Σύστημα από 16/04/2024 – 19:00 το απόγευμα μέχρι 17/04/2024 το μεσημέρι 13:40 θα πρέπει να γίνουν ξανά στα Δελτία ΠΑ σας.

Ζητούμε συγνώμη για την ταλαιπωρία.

Διαχειριστής Πληροφοριακού Συστήματος
Γραφείου Πρακτικής Άσκησης