Οριστικά αποτελέσματα υποψηφίων για το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2023-2024

Αγαπητοί-τές Φοιτητές-τριες,
Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής ενστάσεων, η κατάταξη των φοιτητών/τριών για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση του ακαδ. έτους 2023-2024, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή ΕΣΠΑ 2021-2027» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, όπως παρουσιάζεται στο Πρακτικό των Αποτελεσμάτων της Επιτροπής Αξιολόγησης του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης (ΠΤΠΕ) υπ’ αριθμ. 447 – 10/04/2024, παραμένει ως έχει.
Το πρακτικό των αποτελεσμάτων θα το βρείτε παρακάτω.

  1. Για όλους τους φοιτητές του Τμήματος που βρίσκονται στη λίστα με τους επιτυχόντες, η προθεσμία υποβολής στη διεύθυνση https://pa-infosys.uth.gr από το «Δελτίο Πρατικής Άσκησης» a) της «Αίτησης Εγγραφής» και b) η ανάρτηση των δικαιολογητικών ορίζεται από 17 Απριλίου (09:00) έως 26 Απριλίου 2024 (14:00).
  2. Αντίστοιχα, η προθεσμία υποβολής στη διεύθυνση https://pa-infosys.uth.gr από το «Δελτίο Πρατικής Άσκησης» της c) «Καρτέλας Πρακτικής» (δήλωση φορέα με κωδικό θέσης από τον ΆΤΛΑ), ορίζεται ανάλογα το διάστημα διεξαγωγής της Πρακτικής ως εξής:
  1. Διάστημα Ιούνιος-Ιούλιος: από 17 Απριλίου (09:00) έως 3 Μαΐου (23:59)
  2. Διαστήματα Ιούλιος-Αύγουστος – Σεπτέμβριος-Οκτώβριος: από 17 Απριλίου (09:00) έως 31 Μαΐου       (23:59)

Μετά την συμπλήρωση της καρτέλας πρακτικής, οι φοιτητές, σε δεύτερο χρόνο, θα λαμβάνουν στο πανεπιστημιακό τους email την ειδική σύμβαση για την Πρακτική Άσκηση μαζί με οδηγίες. Οι φοιτητές-τριες καλούνται να ελέγχουν συστηματικά το email τους, καθώς και  τις ανακοινώσεις ανά Τμήμα στη σελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.
Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τη διαδικασία, όπως παρουσιάστηκε στην ενημέρωση στο Τμήμα.

Οι «Εγγραφές» και οι «Καρτέλες Πρακτικής Άσκησης» θα υποβληθούν μέσω του νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Γραφείου ΠΑ στην διεύθυνση: https://pa-infosys.uth.gr. Η σύνδεση σας θα υλοποιηθεί με τον προσωπικό Λογαριασμό Π.Θ., εφόσον συνδεθείτε απομακρυσμένα μέσω του VPN του ΠΘ, ή από Η/Υ εντός του δικτύου του Ιδρύματος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ