Γ” Κύκλος – Εκδήλωση Ενημέρωσης Τμήματος Περιβάλλοντος για το Ακ. Έτος 2023-24

Τη Τετάρτη 29 Μαϊου 2024 και ώρα 11πμ, θα πραγματοποιηθεί στο Αίθουσα: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ» του Τμήματος Περιβάλλοντος, ενημέρωση-παρουσίαση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση ακαδ. Έτους 2023-24, η οποία συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή ΕΣΠΑ 2021-2027», από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους.
Η ενημέρωση αφορά κυρίως τους/τις φοιτήτριες που βρίσκονται στο 4ο έτος σπουδών και πρόκειται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση μέσα στο ακαδημαϊκό έτος 2023-24.

Κατεβάστε την ΑΦΙΣΑ