ΤΛΧ – Παράταση Προθεσμίας για Καρτέλα Πρακτικής

Αγαπητοί/ -τες Φοιτητές/-τριες,

κατανοώντας τις δυσκολίες που έχουν ανακύψει, κυρίως στην εύρεση φορέα υποδοχής, σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία για την ολοκλήρωση της καρτέλας πρακτικής (δήλωση φορέα με κωδικό Γκρουπ Θέσης από τον ΑΤΛΑ) παρατείνεται ως τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2024 και ώρα 11:00μ.μ. Όσοι/όσες δεν έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής σας μαζί με την ανάρτηση των δικαιολογητικών παρακαλούμε να το κάνετε άμεσα.

Σημείωση: Η «αντιστοίχιση» που γίνεται από το Γραφείο Π.Α. δε σχετίζεται με την προθεσμία. Παρακαλούμε αφού υποβάλετε την Καρτέλα σας, περιμένετε να γίνουν οι διαδικασίες για όλους/ες σας_οι αντιστοιχίσεις γίνονται με σειρά ημερολογιακή και η όλη διαδικασία (εγγραφή, έλεγχος δικαιολογητικών, καρτέλα, προδέσμευση θέσης και αντιστοίχιση) είναι αρκετά χρονοβόρα. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι να συμπληρώσετε σωστά όλα τα πεδία της Καρτέλας. Τα στοιχεία του φορέα (νόμιμος εκπρόσωπος, ΑΦΜ, ΔΟΥ κτλ.) θα αναγράφονται και στη Σύμβαση_αν έστω και ένα δεν είναι το ορθό θα πρέπει να γίνει τροποποίηση της Σύμβασής σας κάτι που θα προκαλέσει καθυστέρηση στην διαδικασία.
Νέα στοιχεία Επικοινωνίας : Υπέυθυνη Τμήματος κα. Σπηλιώτη Έφη _τηλέφωνο επικοινωνίας 2410684725