ΤΓΦΠΑΠ – Προσφερόμενες θέσεις Π.Α.

Ελιά από σπίτι_ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ/ ΜΑΓΝΗΣΙΑ

Παραγωγή, τυποποίηση και συσκευασία προϊόντων ελιάς.

Προσφέρεται 1 θέση αμειβόμενης από το ΕΣΠΑ Πρακτικής Άσκησης_

Στοιχεία επικοινωνίας: ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ- ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΓΚΟΥΓΚΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 6932028707