ΤΜΜ, ΤΠΕΒ, ΤΜΧΠΠΑ – Ανακοίνωση

Παρακαλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να προχωρήσουν με την πρακτική τους και δεν ολοκλήρωσαν τα πρώτα Στάδια ( 3+4 ) να τα ολοκληρώσουν μέχρι Πέμπτη 16 Μάιου ( 11.59 μμ).