ΤΜΜ, ΤΠΜ, ΤΜΧΠΠΑ, ΤΠΕΒ, ΤΜ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ 6

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ 6_ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΤΜΜ, ΤΠΜ, ΤΜΧΠΠΑ, ΤΠΕΒ,ΤΜ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΟΥΛΙΟΥ: Οι φοιτητές  που είναι εντός της προθεσμίας θα προχωρήσουν κανονικά και θα λάβουν αρχές Ιουνίου τις συμβάσεις τους στο email τους .

Οι υπόλοιποι έχουν μέχρι  Δευτέρα 3 Ιουνίου (23.59) , για υποβολή Καρτέλας Π.Α (ΣΤΑΔΙΟ 6) _Λόγω παράτασης  όμως  ο χρόνο για υπογραφές συμβάσεων που θα έχουν θα είναι περιορισμένος.

Δεν θα δοθούνε επιπλέον παρατάσεις.