ΤΨΣ – ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΠΑ

Ι. Για όλους τους φοιτητές του Τμήματος που βρίσκονται στη λίστα με τους επιτυχόντες ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Η ΠΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1/7/2024, η προθεσμία συμπλήρωσης μέσω του «Δελτίου Πρακτικής Άσκησης» της
a) της «Εγγραφής»
και
b) της ανάρτησης των δικαιολογητικών, ανεξαρτήτως διαστήματος διεξαγωγής της Πρακτικής Άσκησης, και της
c) «Καρτέλας Πρακτικής» (δήλωση φορέα με Κωδικό Γκρουπ Θέσης από τον ΆΤΛΑ),

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ως την Παρασκευή 24/5/2024 (21:00)

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!! ΔΕ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΑΛΛΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ